Od ponad 60 lat jesteśmy jednym z największych w Polsce producentów wyrobów bednarskich.

 

Misja

Jesteśmy świadomi, że satysfakcja naszych klientów zaufanie naszych dostawców to podstawowe warunki powodzenia naszej Manufaktury Rodzinnej. Współpracę opieramy na partnerskich stosunkach, dbając o zapewnienie korzyści każdej ze stron.

Dążymy do umocnienia naszej pozycji na polskim rynku, produkcji beczek dębowych i innych wyrobów bednarskich poprzez staranny dobór naszej oferty, gdzie kluczowym czynnikiem jest jakość oraz jej relacja do ceny.Otwieramy nowe horyzonty promując bednarstwo jako rzemiosło i silną polską markę.

Działamy zdecydowanie i skutecznie, oferując produkty poprawiające jakość życia. Naszą działalność dystrybucyjną prowadzimy zgodnie z wymogami prawa i dobrymi obyczajami handlowymi, wywiązując się z podjętych zobowiązań.

 

Ekologia

Dbamy o zrównoważony rozwój,

czyli w racjonalny sposób korzystamy z zasobów środowiska.

  • Ograniczenie zużycia wody i emisji ścieków, poboru energii elektrycznej
  • Zarządzanie gospodarką odpadami
  • Współpraca z organizacjami odzysku
    i recyklingu
  • Segregacja odpadów